top of page
GÖNÜLLÜMÜZ VEYA BAĞIŞÇIMIZ OLUN

2006' da kurulan Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği ve Aralık 2019' da kurulan Eskişehir Mevlevihanesi Kültür & Eğitim Vakfımızın amacı, Eskişehir Mevlevihanesi Kurşunlu Külliyesi’ nin ve Türkiye’ de yer alan benzer tarihi mekanlardaki manevi ve kültürel mirasın yaşatılması, korunması ve geliştirilmesi için gereken maddi ve manevi desteği sağlamak; Mevlâna Celâleddin-i Rûmi’nin eserleri  ve fikirleri üzerinde araştırmalar yapmak, Mevlâna ve Mevlevilik konusunu projelendirerek milli ve manevi değerlerimize katkı sağlamak, bu konuda gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki çalışmalara yardımcı olmak; ülkemiz gençlerinin sosyal ve kültürel açıdan seviyesini yükseltmek amacıyla çeşitli projeler, eğitimler üretmek; Eskişehir ve yöresinin turistik yapısını canlandırmak, yöreye hizmet edici faaliyetlerde bulunmak ve bu tür sosyal faaliyetlerin yapılmasını teşvik etmektir. Vakıf işleyiş ve yönetimi öncelikle gönüllü katkı temeli üzerine kurar.

  •  Çalışma İlkeleri : Vakfımız çalışmalarını yürütürken din, dil, ırk, cinsiyet, etnik, milli ve kültürel ayrımcılıktan ve her türlü önyargıdan uzak durmayı; farklı ülkelerden insanlar arasında sevgiye dayalı karşılıklı hoşgörü, barış ve dostluğu temel alan bir yaklaşımı titizlikle gözetir.

  • Çalışma Alanları ve İşbirliği Yaklaşımı: Vakfımız toplumsal işlev ve amaçlarını, her türlü araştırma, eğitim ve KURŞUNLU KÜTÜPHANE mizde, kütüphanecilik-arşivcilik etkinliği ile basılı yayın, elektronik yayın, belgesel film, radyo ve televizyon programları, alanında sanat ve edebiyat ürünleri üretimi, müzecilik-sergicilik, kültür turizmi ve benzeri çalışmalar yaparak, yaptırarak ya da yapılmasını destekleyerek gerçekleştirir. İşlevlerini yerine getirmek üzere yarışmalar, çalışmalar düzenler, ödüller verir, verilmesini sağlar. Yurtiçinde ve yurtdışında paralel çalışmalar yapan tüm kişi, grup, girişim ve kuruluşlarıyla  da çalışır.

  • Örgütlenme İlkeleri: Vakfımız işleyiş ve yönetimini öncelikle gönüllü katkı temeli üzerine kurar. 

NASIL GÖNÜLLÜ OLABİLİRİM?
VAKFINIZA
NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

TELEFON

0535 923 31 60
hergün 13.00-17.00 arası arayabilirsiniz

BİZE E-POSTA İLE ULAŞABİLİRSİNİZ

BANKA TRANSFERİ

IBAN:

TR29 0006 4000 0014 4031 1724 82

bottom of page