top of page
son.jpg
photo-E.jpg

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür ve Eğitim Vakfı

Ecdâdımıza olan vefa borcumuzu ödemek için

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür ve Eğitim Vakfı' nı kurduk.

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği üyelerimize ve katkıda bulunan tüm dostlarımıza minnetttarız.

Allah ahdine vefa edersen,

Allah da kereminden senin ahdini korur.”

Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmi

Mesnevi V-1181

5.jpg

BİZ

BÜYÜK BİR

AİLEYİZ

"Vakt-i şerifler hayrola, hayrlar feth ola, şerler def ola, kulûbi âşikân gûşâde ola! Kalplerimiz pür nûr ola! Cenâb-ı Hak dert verip derman aratmaya, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, gönüllerimize iman, kalplerimizi musaffa eyleye! Dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye, nefesimiz Hakk, nutkumuz can bula! Demler, sefalar ziyade ola! Birlik ve beraberliğimiz, sözümüz sohbetimiz nice güzelliklere vesile ola!"

Allah aşkı, insan sevgisi ile ezelde uyanmış, Konya’ da vücûd bulmuş olan Hz. Mevlâna çerağı, nice gönülleri ve beldeleri aydınlatmıştır. Bu nasipli beldelerden birisi de Eskişehir’ dir. Eskişehirimiz  Yunus diyarıdır, toprağı buram buram Yunus kokar ve gene bu Yunus kokan topraklar kendi özünü Hz. Mevlâna' da da bulmuştur; Hz. Mevlâna ve Hz. Yunus bu topraklarda buluşmuştur. Büyüklerimiz seneler evvel Kurşunlu Külliyesinde, nice gönül çerağları bu aşk sultanlarının nurlarından uyandırılsın niyeti ile, büyük bir âsitâne ile şehrimizi taçlandırmışlardır.

Her biri bir gönül eri olan büyüklerimiz tarafından yapılıp kendilerinden sonra gelecek, biz ve bizden sonraki torunlarının gönül aynalarını hep aydınlık tutmak için vakfettikleri Kurşunlu Külliyesini, vakfediliş amacına uygun bir şekilde ayakta tutmak için gönül gönüle verenlerle, istedik ki bir Vakıf kurarak, bu hazineyi ebedileştirelim. 

Bu yolculukta bizlere verilen bir görev de gönül sultanlarının emanetlerine sahip çıkmak ve duamız onları, sonraki nesillere en güzel şekilde teslim etmektir. Bu tarihi görevde hep beraber Hz. Mevlâna' ya ve Eskişehirimize bir Vakıf çatısı altında hizmet etmeye devam ediyoruz.

bottom of page