güneş.jpg

2021 Vakıf Haftası Teması:

Vakıf Medeniyetinde ŞEFKAT ve MERHAMET

Hz. Mevlâna' nın 7 öğüdünden biri “Şefkat ve Merhamet” üzerinedir.  Her ne kadar bu 7 öğüde Hz. Pir in eserlerinde kelimesi kelimesine rastlamasak da, bu 7 öğüt tüm eserlerini kapsayan bir ahlâki faziletler listesi oluşturur:

  1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

  2. ŞEFKAT ve MERHAMET te GÜNEŞ GİBİ OL.

  3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

  4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

  5. Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol.

  6. Hoşgörürlükte deniz gibi ol.

  7. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Tüm gönül dostlarımızın Vakıf Haftasını kutlar,

Ramazan-ı Şerif’ lerinin mübarek olmasını diler, şefkat ve merhamette güneş gibi parlamalarını aşk-ı niyaz ederiz.

Vakıf Haftası

10-16 Mayıs 2021

Eskişehir Mevlevihanesi Kurşunlu Külliyesini vakfeden, kendisi de Mevlevi olan Çoban Mustafa Paşa için , Kurşunlu Camii kitabesinde 1525 tarihli, şu medhiye yazılıdır:

"Bu mübarek yapı, övülmeye lâyık olan Yüce Allah'ın rızası için, vaktin ve zamanın Süleyman'ı ve onun veziri, mülkünün dirâyetli yöneticisi, dönemin âsâfı ve zamanın yüce kişisi Mevlâna Mustafa Paşa zamanında tamamlandı. ve tarih geldi: Benden yeni bir hayr"

Allah bu kulundan razı olsun!

​Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Hacı Bektaş Veli'nin ölümünün 750. yılı nedeniyle bütün dünyada "2021 Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan edildi.

 

13. yüzyıla damgasını vuran, düşünce dünyası ve inanç önderliği bakımından örnek teşkil eden Hacı Bektaş Veli, Anadolu’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada saygıyla anılıp, kendinden sonraki nesillere ışık olmayı sürdürüyor.

Buna ilaveten

  • Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü,

  • Yunus Emre’ nin vefatının 700. Yıl Dönümü ve

  • Âhi Evran’ın doğumunun 850. Yıl Dönümü, UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındı.